Veleprodaja

1. Naročanje in dobava blaga

Naročila sprejemamo na tel. št. 01/5000-850 in 01/5000-852, na fax št. 01/5000-858 ter v elektronski obliki na narocila@copex.si.

REDNA ZALOGA 

Lastni prevzem blaga:

Prevzem je možen vsak delovnik od 8.00-17.30Dostava Ljubljana:

Blago, naročeno do 11. ure, bo dostavljeno istega dne.

Blago, naročeno po 11. uri, bo dostavljeno naslednji delovni dan.Pošta Slovenije:

Stroške dostave krijemo mi, če je vrednost naročila vsaj 130 Eur z DDV.

Blago, naročeno do 17. ure, bo poslano istega dne.

Blago, naročeno po 17. uri, bo poslano naslednji delovni dan.Pošta Slovenije - EMS: 

Ta način je možen le v primeru, če Pošta Slovenije storitev EMS izvaja na vašem območju.

Stroške dostave krijete sami. Naročilo morate poslati do 11. ure.


2. Vračilo blaga, ki nima značaja reklamacije (neprodano blago)

Blago iz redne zaloge podjetja COPEX je možno vrniti samo s predhodno najavo pod sledečimi pogoji:
•  Blago ne sme biti poškodovano ali umazano.
•  Blago pred vračilom ne sme biti vgrajeno.
•  Embalaža mora biti brezhibna - ne sme biti strgana, polepljena ali umazana.
•  Vrnjenemu blagu mora biti priložena dobavnica, na podlagi katere je bilo blago prejeto.
•  Stroški pošiljanja oz. dostave vrnjenega blaga gredo v breme kupca.
V kolikor bo vračilo izvršeno kasneje, kot v 8 dneh od datuma dobavnice, bo pri izdaji dobropisa vrednost blaga znižana za 10 rabatnih točk (npr. če je na računu obračunan rabat 30%, bo na dobropisu obračunan rabat 40% na enako bruto ceno)
Blaga, ki je bilo naročeno posebej za kupca in ni del redne zaloge podjetja COPEX, ni možno vrniti.


3. Garancija

Garancijski rok za pravilno delovanje blaga je 1 leto od datuma prodaje blaga končnemu kupcu.


4. Reklamacije

Količinska reklamacija in vračilo blaga zaradi fizične poškodbe pri dobavi oz. prevozu sta možna na podlagi predhodne najave v roku 2 dni od datuma prejema blaga.
Vračilo blaga zaradi reklamacije kvalitete oz. delovanja je možno po predhodni najavi ob pogoju, da je bilo blago vgrajeno v uradno registrirani avtomehanični delavnici in da ni fizično poškodovano.
Vrnjenemu blagu morajo biti priloženi sledeči dokumenti:
•  kopija dobavnice, na podlagi katere je bilo blago prejeto
•  račun trgovine, kjer je končni kupec blago kupil
•  račun avtomehanične delavnice, kjer je bilo blago vgrajeno
•  reklamacijski zapisnik, iz katerega so razvidni sledeči podatki:
    - znamka in tip vozila, leto proizvodnje vozila, tip motorja
    - opis napake
    - datum montaže reklamiranega blaga
V kolikor ti dokumenti ne bodo priloženi, bomo reklamirano blago prisiljeni vrniti na stroške kupca.
V primeru pozitivne rešitve reklamacije bomo blago zamenjali.
V kolikor končni kupec ne želi zamenjave blaga, bo dobropis izdan le ob predložitvi kopije računa za drugje kupljeno blago.